Praktijk

Nieuwe MOL vragenlijst in ontwikkeling

Met behulp van een grote groep internationale MOL therapeuten is er de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een vragenlijst om de kwaliteit van MOL gesprekken te kunnen beoordelen. Dit instrument ontwikkelen we met […]

Links

The Life of Behavior

Dit artikel dat pas geleden in een gezaghebbend neuropsychologisch tijdschrift verscheen, gebruikt de Perceptual Control Theory in een betoog om het léven van organismes te begrijpen. Wie gedrag wil begrijpen, kan niet langer doen zoals in onderstaand schema (uit het artikel):

  • Alsof het brein los staat van het lichaam “Wij zijn ons brein” (A, B, C).
  • Alsof gedrag slechts een respons is volgend op een stimulus (D,E,F).
  • Alsof variatie in gedrag ruis is, waar we alleen maar last van hebben (G,H,I).

[…]