The perceptual control model of psychopathology

Op uitnodiging van het wetenschappelijk tijdschrift Current Opinion in Psychology beschreef Warren Mansell de huidige stand van evidentie voor de PCT met betrekking tot psychopathologie. In het artikel lees je hoe je symptomen van psychopathologie kan zien als controleverlies als gevolg van conflicterende controlesystemen. Als een cliënt zich een traumatische overval moet herinneren om te getuigen voor de rechtbank en het voorval tegelijkertijd wil vergeten om verder te kunnen met zijn leven, dan is dat een conflict dat een voortdurende stress veroorzaakt. MOL maar ook andere mogelijke interventies gebaseerd op de PCT worden kort geïntroduceerd. 

Tijdelijk open access te downloaden: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X21000099

of https://www.sciencedirect.com/science/authShare/S2352250X21000099/20210301T173800Z/1?md5=966010a85ca5eb94487af6ef510a6fd2&dgcid=author