Ik ben werkzaam als Universitair Docent Psychologie aan de Open Universiteit, waar ik onderwijs verzorg en ontwikkel in de bachelor en de master Klinische Psychologie. Ik doe met hulp van studenten onderzoek naar de Perceptual Control Theory.

Fotografie: Anne Weidinger

Mijn doel is het leven terug te brengen in de psychologie, door in mijn onderwijs en onderzoek uit te gaan van mensen als levende wezens, die net als andere levende wezens hun eigen ervaring vormgeven.

De theorie die me daarin gidst en inspireert is de Perceptual Control Theory (PCT; Powers, 1973). In plaats van een mens te beschouwen als een doelloos ding dat onder invloed van een stimulus een bepaalde respons oplevert, is vanuit de PCT de mens altijd bezig zijn eigen perceptie te controleren, door doelen te veranderen en actief omgeving (eigenlijk alleen zijn perceptie van die omgeving) te veranderen.
Vanuit die theorie is psychotherapie enkel zinvol als die erop gericht is mensen zelf de controle te laten herstellen, door de context te scheppen waarin via het bewustzijn het systeem zelf een nieuwe orde vindt.

PCT is een wetenschappelijke, mathematische, mechanistische, neurologische en biologische theorie die tegelijkertijd ruimte biedt om aandacht, bewustzijn, emoties en de rol van interne conflicten te begrijpen.

In mij vochten altijd de computernerd, de hippie, de boekenwurm, de wetenschapper, de therapeut en de dromer om wie er mijn leven vorm mocht geven. Al die kanten zijn nu verenigd in de meest zinvolle theorie die ik ooit tegenkwam.

Je kunt me vinden op sociale media: via Linkedin (https://www.linkedin.com/in/evadehullu/) en Twitter (https://twitter.com/evadehullu) of via mijn contactpagina van de Open Universiteit: https://www.ou.nl/profiel/ehu.