De website perceptualcontrol.nl wordt ontwikkeld en onderhouden door universitair docent psychologie Eva de Hullu. De website is de opvolger van de website methodoflevels.nl, waarin Eva de Hullu tussen 2019 en 2021 samenwerkte met Ger Schurink.

Perceptualcontrol.nl heeft tot doel Nederlandstalige kennis over de Perceptual Control Theory en Method of Levels therapie te verzamelen en te verspreiden.

In de layout van de site kies ik ervoor om steeds rotstekeningen te laten terugkomen. Je kan deze petroglyfen zien als berichten uit vroeger tijden, die de menselijke ervaring over heel de wereld en over alle tijden verbindt.

Dat universele aspect van rotstekeningen vinden we terug in de universele betekenis van de PCT. Daarnaast passen veel van de beelden die je terugvindt op rotstekeningen bij de inhoud van de artikelen: de doelgerichtheid van de jager, de ontdekkingstocht in een vikingschip, de verbeelding van principes.

Ik neem daarnaast de vrijheid om mijn eigen rotstekeningen aan de collectie toe te voegen, zoals in het logo, waarin je kan zien hoe de mens vanuit de meerdere niveaus van zijn perceptie doelgericht handelt.