Handboek Perceptual Control Theory

Op 23 maart 2023 verscheen het nieuwe Interdisciplinary Handbook of Perceptual Control Theory. Dit is de opvolger van het eerste handboek uit 2020.

Dit handboek is een wetenschappelijk boek waarin verschillende auteurs in 15 hoofdstukken laten zien hoe ze PCT gebruiken in hun vakgebied. Dat variëert van het versterken van het hygiënisch beleid in ziekenhuizen tot het praten met mensen met dementie, van geëngageerd theater tot scholen waarin het team en kinderen zich meer verbonden voelen. Ook bieden verschillende hoofdstukken meer grip op kernbegrippen van de PCT, zoals mijn hoofdstuk over hiërarchische controle en de hoofdstukken van Vyv Huddy en Warren Mansell over imaginatie en bewustzijn.

Het boek wordt uitgegeven door Elsevier. Dat betekent dat het te koop is voor buitensporige prijzen. De inleiding is open access, dus vrij toegankelijk. Er is ook een audiorecording, waarin je in 50 minuten wordt meegenomen in de geschiedenis van PCT en de belangrijkste principes. Mijn hoofdstuk is open access dankzij het Taverne-agreement tussen de Nederlandse universiteiten en Elsevier.

Mansell, W., de Hullu, E., Huddy, V., & Scholte, T. (Eds.). (2023). Preface. In The Interdisciplinary Handbook of Perceptual Control Theory, Volume II (pp. xxix–xlv). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91165-8.10000-9.

Chapter 1, Exploring the Perceptual Control Hierarchy – Eva de Hullu: https://research.ou.nl/en/publications/exploring-the-perceptual-control-systems-hierarchy