Nieuwe MOL vragenlijst in ontwikkeling

Met behulp van een grote groep internationale MOL therapeuten is er de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een vragenlijst om de kwaliteit van MOL gesprekken te kunnen beoordelen. Dit instrument ontwikkelen we met het oog op een MOL accreditatieprocedure, waar we onder de vlag van de IAPCT (International Association for Perceptual Control Theory) mee bezig zijn.

MOL accreditatie

Vanuit een aantal MOL therapeuten kwam steeds vaker de behoefte naar voren om zich te kunnen accrediteren als MOL therapeut. Dit kan belangrijk zijn ten opzichte van je werkgever, als formele erkenning van een vaardigheid die je beheerst. Het kan ook een toets zijn van je vaardigheden: beheers je wat je denkt te beheersen? Accreditatie is tegelijkertijd ook een spannend en ingewikkeld proces: wie bepaalt wat goed is? Wat betekent kwaliteit? Wie sluit je daarmee in, en wie sluit je buiten? Over die dingen denken we na in een wisselende samenstelling, op het IAPCT congres of in de MOL intervisiebijeenkomsten van Warren Mansell. Centraal in het project staan Eva de Hullu, Warren Mansell en Ana Churchman.

MOL kwaliteit meten

Om te kunnen zeggen wie er wel of niet de MOL beheerst, moeten we ook een instrument hebben waarmee we kunnen nagaan of je MOL beheerst. Dit hebben we zo goed als we kunnen geprobeerd te ontwikkelen, op basis van literatuur, eerdere vragenlijsten en de input en feedback van verschillende MOL therapeuten. Dit proces is beschreven in dit document.

Verschillende versies hebben uiteindelijk geleid tot deze versie van de MOLFI (MOL Feedback Instrument) die we graag met jullie delen. Het is fijn als je deze wil testen en je feedback met ons wil delen.

Structuur van de vragen rondom 4 principes van MOL

De laatste versie van de MOLFI vind je steeds terug op de site van de IAPCT: https://www.iapct.org/themes/method-of-levels/molfi/

Via verschillende kanalen houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in dit project. Wil je graag meedenken of bijdragen (bijvoorbeeld voor een Nederlandse vertaling), neem dan contact op met Eva.