Onderzoek je ervaringen in de perceptuele hiërarchie

Wie de Perceptual Control Theory kent heeft een stevige basis om menselijk gedrag te begrijpen. Vanuit het idee dat elk mens erop gericht is controle te ervaren over zijn eigen ervaring, kan je je eigen gedrag, maar ook dat van anderen, begrijpen als pogingen om doelen te bereiken.

Als je een man ziet twijfelen op een kruispunt, dan weet je dat hij bezig is weer controle te krijgen op het niveau van sequenties (gewoon zijn weg kunnen volgen) door een keuze te maken uit verschillende wegen (controle vanuit programma’s).

Als je merkt dat je vastzit in een intern conflict en het lukt je niet een keuze te maken, dan kun je de controle over je programma’s (wat ga je doen) weer hervinden vanuit de controle van principes: wat voelt belangrijk, betekenisvol?

In deze presentatie doorloop je zelf de basis van de PCT en de verschillende niveaus van perceptie.

Er is veel te verkennen, veel plezier!


This presentation is also available in English:

Meer lezen over hiërarchische controle van percepties

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met mij: