English

Levels of Perceptual Control

Hoe kan je controle zien als een transdiagnostische factor in mental health? Gewoon, zoals we controle zien als een centrale factor in alles wat we zijn en wat we doen. Verlies van controle doet pijn, fysiek en psychisch. En als je controle niet hersteld krijgt, dan is dat voortdurend leed. […]

English

Prefectionism

This is a (rough) translation of the article “Prefectionisme” that appeared in the Journal of the Dutch Institute for Psychologists in May 2021. The open access original version in Dutch is available at https://perceptualcontrol.nl/artikelen/opinie/prefectionisme/.  “Dear […]