Internationale Online MOL cursus Februari 2021

Dr. Warren Mansell (Manchester University) en dr. Eva de Hullu (Open Universiteit) werken samen aan een open online MOL cursus, voor psychologen, therapeuten en anderen die met mensen werken van over de hele wereld.

De eerste sessie in oktober trok zo’n 200 belangstellenden, die een webinar bijwoonden en in kleine sessies nadien zelf de MOL toepasten. Ook de tweede sessie in februari was met 200 deelnemers volgeboekt. Er is voorlopig geen derde editie gepland, maar je kunt wel op eigen houtje kennismaken met het materiaal en met voldoende basis aanschuiven bij een van de open intervisiebijeenkomsten.

Meer informatie op de tijdelijke site: https://sites.google.com/view/methodoflevels/home.