MoL Accreditatie

De afgelopen jaren hebben we met verschillende mensen gewerkt aan een accreditatieproces voor MoL therapeuten. We willen mensen die Method of Levels gesprekken voeren de kans te geven te laten zien hoe ze de MoL beheersen en zich op die manier ook te professionaliseren. Dit jaar heeft Pauline Tieleman-Hodzelmans zich als masterstudent psychologie aan de OU voluit ingezet om deze ontwikkeling mede vorm te geven en dankzij haar werk en de inzet van de eerste kandidaten is de pilot nu een succes. Ook Nederlandse MoL therapeuten kunnen deelnemen. Je moet het Engels wel machtig zijn om het materiaal te lezen, maar je kan je documenten en opnames ook in het Nederlands inleveren. Pauline schetste op het Transdiagnostische Congres in Cambridge de ontwikkeling van de accreditatieprocedure. Hieronder vind je haar presentatie.

Op https://www.iapct.org/themes/method-of-levels/mol-accreditation is meer te lezen over wat je kan doen om zelf ook deel te nemen aan de accreditatieprocedure.