Einde samenwerking

Doordat de samenwerking tussen mij en Ger Schurink onvoorzien (in november 2021) tot een einde kwam, is de site methodoflevels.nl ontmanteld. Ik heb mijn inhoud verplaatst naar Perceptualcontrol.nl, en heb de intentie deze site verder uit te bouwen tot een basis voor iedereen die geinteresseerd is in deze theorie. Ook de Method of Levels zal t.z.t. hier weer meer ruimte innemen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuws uit de wetenschap of nieuwe (internationale) trainingen of studiedagen. Neem contact met me op voor meer informatie.

In hoe deze breuk plaatsvond, merkte ik hoe sterk de krachten van perceptuele controle zijn. Ik schreef er twee artikelen over: Conflict is als touwtrekken en hoe positieve feedback alles alleen maar erger maakt.

Het doet me verdriet dat we met al onze kennis over hoe controle werkt en over hoe je binnen jezelf conflicten kan oplossen door aandachtig en met een open blik te luisteren naar wat er in je leeft, geen mogelijkheid vonden om de samenwerking te redden. De basis onder veel van waar ik de afgelopen drie jaar aan heb gewerkt, is me ontnomen. Met deze site, en met alles wat er nog gaat komen, hoop ik dat we Perceptual Control Theory en Method of Levels uiteindelijk een steviger en betrouwbaarder fundament kunnen bieden. Ik zal deze website geleidelijk verder uitbouwen en er komt een nieuwe nieuwsbrief.

Eva de Hullu, 3 december 2021